The Center for Slovenian Studies

About Us | O Nas


Ljubljana / photo by Luka Zibelnik

Center za slovenske študije je bil ustanovljen leta 2008 na Cleveland State University, kot skupen projekt omenjene univerze, Lakeland Community College, Bowling Green State University, Kent State University in Republike Slovenije.

Center za slovenske študije (CSŠ) nudi interdisciplinarno proučevanje, ohranjanje in spodbujanje gojenja slovenske kulture, jezika in raziskovanja v ZDA. S tem teži k upočasnitvi asimilacijskih procesov slovenske skupnosti, ohranitvi kulturne dediščine za kasnejše rodove ter spodbuja zgodovinarje, študente, raziskovalce in druge zainteresirane ne glede na narodno pripadnost.

V pisarni Centra za slovenske študije deluje tudi lektorat, ki se izvaja v okviru projekta Slovenščina na tujih univerzah, ki jo vodi Center za slovenščino kot drugi ali tuji jezik s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Lektorat poučuje Luka Zibelnik, ki ga je na to delo napotila Univerza v Ljubljani. Začetniški in nadaljevalni razred uči na Cleveland State University, samo začetniškega pa na Lakeland Community College.

 

engaged learning
Mailing Address
Cleveland State University
College of Liberal Arts & Social Sciences
The Center of Slovenian Studies
2121 Euclid Ave., RT 1654A
Cleveland, OH 44115-2214
Campus Location
Rhodes Tower, Room 1654A
1860 East 22nd Street
Vprašajte Nas | Contact Us
Luka Zibelnik
l.zibelnik@csuohio.edu
Phone: 216.687.4859
This site contains files that require the free Adobe Reader to view.